Pa • Sostre • Treball • Vida • Llibertat – Un programa de mínims

 1. Primer les persones. Guanyem Sant Boi posa en el centre els drets de les persones i la justícia social. Treball, habitatge, equitat, drets socials, educació, bé comú, en definitiva, la vida, ha d’estar al centre de les polítiques municipals.
 2. Des de l’ajuntament, amb la ciutadania, impulsarem l’economia cooperativista, així com el treball estable i de qualitat. Per aquesta raó prioritzarem la municipalització de serveis públics. Vetllarem per a que es garanteixin condicions de treball dignes per a les persones treballadores de les empreses municipals i en els contractes amb empreses privades. Acompanyat amb un esforç per l’educació enfocada als oficis i continuada per a totes les edats.
 3. Moratòria urbanística ja! No necessitem més promocions immobiliàries per unes poques famílies. L’habitatge com a dret. Focalitzant-no
  en l’accés a l’habitatge. Buscant fórmules de lloguer social i règim de cessió d’ús, per aconseguir un veritable parc d’habitatge públic a preus assequible.
 4. Un Sant Boi per a una economia, ecologia i urbanisme basades en el bé comú. Volem un ajuntament que col·labori amb la ciutadania per innovar en el sector productiu local. Buscant equilibris amb el nostre ric entorn natural i rebutjant la cultura del ‘totxo’ que ens converteix en ciutat dormitori.
 5. Un nou model energètic i de serveis bàsics. Exercint el control democràtic sobre aigua i energia. Creant alternatives als oligopolis privats que gestionen aquests serveis. Mancomunant serveis i teixint xarxes supramunicipals públiques que posin fre
  al injustificat i descontrolat increment dels preus d’aquests serveis.
 6. Un nou model de mobilitat, que treballi per superar l’actual situació d’aïllament al que està sotmesa la nostra ciutat. Amb unes connexions de transport públic més homologables als de pobles veïns de 9000 habitants que a ciutats del nostre entorn de 85.000 habitants.
 7. Un nou urbanisme que faci front a les polítiques desfasades, de creació de blocs aïllats i deslligats de l’entramat urbà. Passem de les avingudes convertides en autopistes a les avingudes convertides en passeigs. Dels barris foscos i de comerços tancats, a barris vius i humanitzats.
 8. Una administració pública eficient, honesta, transparent i oberta. Acabem amb els privilegis polítics i el caciquisme des de l’àmbit més proper. Promovem polítiques de transparència i rendiment de comptes per facilitar el control ciutadà, la participació i la col·laboració en una administració oberta a la intel·ligència col·lectiva.
 9. Sense les dones, no hi ha municipalisme transformador. Volem candidatures plenes de dones i agendes polítiques feminitzades. I volem ajuntaments que pensin en femení, en l’urbanisme, en els pressupostos, en les polítiques socials, en les maneres de funcionar…
 10. Volem guanyar, per transformar realitats. Volem denunciar privilegis, desigualtats i ruïnes ecològiques, però sobretot, volem guanyar les institucions per posar-les al servei de les persones i del bé comú.

Categoria:

Comparteix: