L’economia de la vida al centre

Des de la política municipal hem de fer de Sant Boi un municipi on l’activitat econòmica que es generi, estigui arrelada al nostre territori i a més situï en el seu centre la sostenibilitat de la vida. És a dir, pensada per generar llocs de treball de qualitat. Una economia socialment justa i democràtica, compromesa amb la lluita contra les desigualtats per raó de classe, gènere, origen o opció sexual. Una economia feminista, ecologista i cooperativista, centrada en el benestar de les persones i el seu medi ambient.

Hem de prendre totes les mesures possibles per generar llocs de treball dignes. Hem de posar a disposició de les iniciatives econòmiques, socials i culturals comunitàries que emanin del poble.

A Guanyem tenim clar per on hem de començar. Hem de prendre totes les mesures possibles per generar llocs de treball dignes. Hem de posar a disposició de les iniciatives econòmiques, socials i culturals comunitàries que emanin del poble el patrimoni públic: edificis, locals comercials, naus industrials, polígons, terres i sòl urbà.

Hem de relacionar la totalitat de serveis que l’ajuntament té externalitzats en empreses que sovint precaritzen a les persones treballadores i remunicipalitzar-los per garantir treball digne. En aquesta línia, hem de recuperar serveis bàsics com l’aigua. En aquells serveis que no es puguin remunicipalitzar, hem d’incidir en les polítiques de compra pública, per tal que incorporin clàusules socials que afavoreixin la contractació d’empreses locals que incentivin el treball estable.

A més, fer un pla integral de difusió dels principis de l’economia social i solidària a centres educatius i fer una aposta ferma per donar assessorament i ajuts a aquells projectes que vulguin iniciar-se a Sant Boi en el format de cooperativa a partir d’aquests principis. Les cooperatives durant la crisi han suportat millor la crisi, ja que el seu objectiu principal és generar treball digne entre les seves persones sòcies treballadores.

Hem de treballar plegades amb comerciants i petits empresaris que estan pensant a jubilar-se o empreses que estan en crisi, per poder fer relleu de l’activitat amb iniciatives organitzades per persones treballadores pròpies o alienes, en format cooperatiu.

I com no, el municipi ha de promocionar la banca ètica i cooperativa, gestionant els seus recursos des d’aquestes entitats i no des de la gran banca, tenedora de pisos buits mentre a Sant Boi cada dia és més difícil accedir a un habitatge digne.

Des de Guanyem Sant Boi volem que l’economia estigui al teu servei i no a l’inrevés.

Categoria:

Comparteix: