CODI ÈTIC

  1. Subscriure aquest codi ètic aprovat en assemblea i actuar en coherència.

  2. Comprendre que l’assemblea de Guanyem Sant Boi és sobirana i les decisions es prenen en aquesta. La funció de regidora és de representat de l’assemblea.

  3. Fer públiques totes les seves retribucions (incloses dietes, primes, etc.). Aquelles que provinguin de fons públics com a conseqüència de la regidoria o càrrec hauran de ser aprovades per l’assemblea.

  4. El sou de les regidores o càrrecs de Guanyem Sant Boi mai no serà superior a 2,5 cops el salari mínim interprofessional (SMI).

  5. Fer pública una declaració de béns i immobles a l’inici i finalització de la regidoria o càrrec.

  6. Els recursos públics que les administracions posin al seu servei no seran utilitzats per a fins privats i el seu ús haurà de ser validat per l’assemblea.

  7. No es podran acumular càrrecs.

  8. Les regidores i càrrecs passaran comptes a l’assemblea.

Guanyem Sant Boi
Guanyem Sant Boi